PROIECT DE HOTĂRÂRE 42/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 42 | din data de 12.02.2024

Privind organizarea evenimentului 1 Martie în comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

În temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea organizării evenimentului 1 Martie în comuna Mogoșoaia.

Art. 2 Alocarea sumei de 34.500 lei pentru organizarea evenimentului prevăzut la art. 1 din bugetul local al Comunei Mogoșoaia.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și il va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 februarie 2024

Sari la conținut