PROIECT DE HOTĂRÂRE 39/23.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 39 | din data de 23.03.2023

Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 41-44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a)din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia, conform anexei la prezentul proiect de hotârâre.

Art. 2 De la data aprobării prezentului proiect de hotărâre își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 42/2021.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 martie 2023

Sari la conținut