Monthly Archive: februarie 2022

Anunț procedură desemnare consilier de etică

Nr. 5404/23.02.2022 A N U N Ț              În temeiul prevederilor dispoziției primarului Comunei Mogoșoaia nr. 128/17.02.2022 privind stabilirea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 3972din 07.02.2022

PROCES-VERBAL Nr. 3972 din 07.02.2022 Ședința se desfășoară la ora 17.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 10 consilieri locali, prin apel telefonic doamna…
Detalii

HOTĂRÂREA 24/18.02.2022

HOTĂRÂRE | 24 | din data de 18.02.2022 Privind organizarea evenimentului “Primăvara în Mogoșoaia” în cadrul Parcului Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 23/18.02.2022

HOTĂRÂRE | 23 | din data de 18.02.2022 Pentru modificarea HCL nr. 16/18.02.2021 privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 22/18.02.2022

HOTĂRÂRE | 22 | din data de 18.02.2022 Privind modificare HCL nr. 118/14.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 25/16.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 25 | din data de 16.02.2022 Privind organizarea evenimentului “Primăvara în Mogoșoaia” în cadrul Parcului Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 24/15.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 24 | din data de 15.02.2022 Pentru modificarea HCL nr. 16/18.02.2021 privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018 AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 23/15.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 23 | din data de 15.02.2022 Privind modificare HCL nr. 118/14.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică

E-Distribuție Muntenia anunță întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică pentru buna administrare a rețelei de distribuție a energiei electrice. Pentru a minimiza disconfortul clienților, lucrările au fost reduse la cele care sunt strict necesare! Marți, 22 februarie 2022 –…
Detalii

Anunt Concurs Recrutare 14.03.2022

Nr. 4847/17.02.2022 A N U N Ț   În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare…
Detalii

Actualizat la:
8 martie 2022

Sari la conținut