Monthly Archive: martie 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE 42/31.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 42 | din data de 31.03.2022 Privind aprobarea depunerii proiectului ,,Consolidare si reabilitare clădire Comuna Mogosoaia, strada Ariei , nr.30, comuna Mogosoaia, judetul Ilfov” in cadrul Programului de finantare Planul National de Redresare si Rezilienta, Axa…
Detalii

Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică

E-Distribuție Muntenia anunță întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică pentru buna administrare a rețelei de distribuție a energiei electrice. Pentru a minimiza disconfortul clienților, lucrările au fost reduse la cele care sunt strict necesare! Luni, 04 aprilie 2022, în…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 41/29.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 41 | din data de 29.03.2022 Privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia” AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 40/29.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 40 | din data de 29.03.2022 Privind modificarea și completarea art. 50 din Regulamentul anexa la HCL nr. 96 din data de 29.11.2017 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 39/18.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 39 | din data de 18.03.2022 Privind aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren intravilan situat în comuna Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral  67640, în suprafață de 1194 mp AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 38/17.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 38 | din data de 17.03.2022 Privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Scolii Gimnaziale nr. 1 Mogosoaia, judet Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 37/14.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 37 | din data de 14.03.2022 Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2021 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 36/14.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 36 | din data de 14.03.2022 Privind aprobarea regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanta  personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, în perioada 2022-2026 AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 35/14.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 35 | din data de 14.03.2022 Privind retransmiterea străzii Valea Parcului dată în administrarea Consiliului Județean Ilfov prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112/26.11.2021, aflată în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 34/14.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 34 | din data de 14.03.2022 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în calitate de membru supleant în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu organizate pentru ocuparea funcțiilor de director și director…
Detalii

Actualizat la:
31 martie 2022

Sari la conținut