PROIECT DE HOTĂRÂRE 25/16.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 25 | din data de 16.02.2022

Privind organizarea evenimentului “Primăvara în Mogoșoaia” în cadrul Parcului Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea organizării evenimentului “Primăvara în Mogoșoaia” în cadrul Parcului Mogoșoaia.

Art. 2 Alocarea sumei de 63.000 lei pentru organizarea evenimentului prevăzut la art. 1 din bugetul local al Comunei Mogoșoaia.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 februarie 2022

Sari la conținut