Monthly Archive: ianuarie 2022

Publicaţie căsătorie nr.109283/25.01.2022

Astăzi 25.01.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ŢENE FLORIN IONUŢ, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 1 şi a d-nei PRECOP IOANA RALUCA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Comuna…
Detalii

Publicaţie căsătorie nr.12376/25.01.2022

Astăzi 25.01.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ANGHELESCU ALIN GABRIEL, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 2 şi a d-nei COCA ADINA IULIA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Comuna…
Detalii

Tot ce trebuie să știi despre Sectorul Zero

Ce este Sectorul Zero? Un proiect de dezvoltare a comunei Mogoșoaia. Proiectul prevede zone cu spații rezervate, pe care se vor construi obiective pentru sănătate, învățământ și cercetare, zone rezidențiale, zone industriale pentru atragerea investițiilor. Sectorul Zero este o ”biblie…
Detalii

Anunțul colectiv 776 din 27.01.2022

ANUNŢ COLECTIVpentru comunicarea prin publicitate Nr. 776 din 27.01.2022 În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au…
Detalii

Anunțul colectiv 779 din 27.01.2022

ANUNŢ COLECTIV Nr. 779 din 27.01.2022 În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 20/27.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 20 | din data de 27.01.2022 Cu privire la aprobarea înscrierii proiectului ”Stații de încărcare pentru mașini electrice în localitatea Mogoșoaia” în cadrul Programului desfășurat de Administrația Fondului pentru Mediu și întocmirii documentației necesare solicitării finațării

PROIECT DE HOTĂRÂRE 19/25.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 19 | din data de 25.01.2022 Privind aprobarea scoaterii de la supraimpozitare a unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 18/25.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 18 | din data de 25.01.2022 Privind aprobarea supraimpozitării unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 17/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 17 | din data de 20.01.2022 Privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 16/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 16 | din data de 20.01.2022 Privind acceptarea ofertei de donaţie a următoarelor imobile situate în comuna Mogoșoaia, identificate prin nr. cad. 60228, înscris în CF nr. 60228 Mogoșoaia, nr. cad. 60226, înscris în CF nr….
Detalii

Actualizat la:
31 ianuarie 2022

Sari la conținut