Monthly Archive: februarie 2022

HOTĂRÂREA 19/28.01.2022

HOTĂRÂRE | 19 | din data de 28.01.2022 Privind aprobarea scoaterii de la supraimpozitare a unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 18/28.01.2022

HOTĂRÂRE | 18 | din data de 28.01.2022 Privind aprobarea supraimpozitării unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei…
Detalii

HOTĂRÂREA 17/28.01.2022

HOTĂRÂRE | 17 | din data de 28.01.2022 Privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

HOTĂRÂREA 16/28.01.2022

HOTĂRÂRE | 16 | din data de 28.01.2022 Privind acceptarea ofertei de donaţie a următoarelor imobile situate în comuna Mogoșoaia, identificate prin nr. cad. 60228, înscris în CF nr. 60228 Mogoșoaia, nr. cad. 60226, înscris în CF nr. 60226 Mogoșoaia…
Detalii

HOTĂRÂREA 15/28.01.2022

HOTĂRÂRE | 15 | din data de 28.01.2022 Privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare a Comunei Mogoșoaia, Comisiei Locale Mogoșoaia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Instituției Primarului și Consiliului Local Mogoșoaia AVÂND…
Detalii

HOTĂRÂREA 14/28.01.2022

HOTĂRÂRE | 14 | din data de 28.01.2022 Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 13/28.01.2022

HOTĂRÂRE | 13 | din data de 28.01.2022 Privind stabilirea salariilor/indemnizațiilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, pentru anul 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 12/28.01.2022

HOTĂRÂRE | 12 | din data de 28.01.2022 Privind aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Mogoșoaia – 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 11/28.01.2022

HOTĂRÂRE | 11 | din data de 28.01.2022 Pentru modificarea HCL nr. 721/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Amenajare parcare strada Poieni, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

HOTĂRÂREA 10/28.01.2022

HOTĂRÂRE | 10 | din data de 28.01.2022 Pentru modificarea HCL nr. 727/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Amenajare teren de sport strada Islaz Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul…
Detalii

Actualizat la:
2 februarie 2022

Sari la conținut