2023

HOTĂRÂREA 158/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 158 | din data de 29.11.2023 Privind prelungirea mandatelor de Administratori în cadrul Ecotrans STCM ale domnilor Daniel Eugen Dobre si Ioan Manolache până la data de 07.12.2026. AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a…
Detalii

HOTĂRÂREA 157/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 157 | din data de 29.11.2023 Privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de delegare a  gestiunii a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului și a modelului Contractului de delegare a…
Detalii

HOTĂRÂREA 156/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 156 | din data de 29.11.2023 Privind aprobarea participării Asociației ALMA la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023. AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specilitate din cadrul…
Detalii

HOTĂRÂREA 155/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 155 | din data de 29.11.2023 Privind modificarea și completarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și…
Detalii

HOTĂRÂREA 154/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 154 | din data de 29.11.2023 Privind aprobarea participării Producătorului Local Panait Bogdan-Ion la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specilitate…
Detalii

HOTĂRÂREA 153/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 153 | din data de 29.11.2023 Privind aprobarea participării Stan Adriana Roxana PFA la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specilitate…
Detalii

HOTĂRÂREA 152/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 152 | din data de 29.11.2023 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Poliția Locală Mogoșoaia (Serviciu la nivel de compartiment) AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului: Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 151/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 151 | din data de 29.11.2023 Privind avizarea Documentației de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare,…
Detalii

HOTĂRÂREA 150/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 150 | din data de 29.11.2023 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI MENAJERĂ, ALIMENTARE CU APĂ, ILUMINAT PUBLIC ȘI MODERNIZARE STRADA MORII…
Detalii

HOTĂRÂREA 149/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 149 | din data de 29.11.2023 Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 1”: str. Astronomului (tronson cuprins între str. Vânătorilor și str. Fuiorului), str. Fuiorului,…
Detalii

Actualizat la:
4 decembrie 2023

Sari la conținut