Hotărârile Consiliului Local

HOTĂRÂREA 56/17.06.2021

Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SC Ecotrans STCM SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020, precum și aprobarea raportului administratorilor privind activitatea pe anul 2020 AVÂND…
Detalii

HOTĂRÂREA 55/17.06.2021

Privind confirmarea doamnei Corina Listoschi ca auditor financiar a S.C. ECOTRANS STCM S.R.L. AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;…
Detalii

HOTĂRÂREA 54/17.06.2021

Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia; Adresa…
Detalii

HOTĂRÂREA 53/17.06.2021

Privind premierea sportivilor ***** ******** **** și ***** ***** și a antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe pentru performanța sportivă deosebită obținută la Cupa României de box-cadeți și Cupa României de box-juniori AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 52/17.06.2021

Privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă ”ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre,…
Detalii

HOTĂRÂREA 51/17.06.2021

Privind punerea la dispoziția proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane” a terenului pentru instalarea unei sirene electronice SAV 003 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 50/27.05.2021

HOTĂRÂRE | 50 | din data de 27.05.2021 Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamililală P+1E, – ***************, nr. *** – nr. cadastral **** AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al…
Detalii

HOTĂRÂREA 49/27.05.2021

Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Decizia Asociatului Unic al SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 48/27.05.2021

HOTĂRÂRE | 48 | din data de 27.05.2021 Privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Comunei Mogoșoaia la 31.12.2020 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 47/27.05.2021

HOTĂRÂREA | 47 | din data de 27.05.2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia; Prevederile art. 4 alin. (1)…
Detalii

Actualizat la:
24 iunie 2021

Sari la conținut