Hotărârile Consiliului Local

HOTĂRÂREA 107/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 107| din data de 24.11.2022 Privind încheierea unui contract de asociere cu ASOCIAȚIA RUNCORP în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 106/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 106| din data de 24.11.2022 Privind alocarea unei sume pentru evenimentul “Sărbătorile iernii în comuna Mogoșoaia” organizat de Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 105/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 105| din data de 24.11.2022 Privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote indivize din imobilul teren identificat cu nr. cadastral 65158 situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 104/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 104| din data de 24.11.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile iunie, iulie, august și septembrie 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

HOTĂRÂREA 103/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 103| din data de 24.11.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a SC ECOTRANS STCM SRL AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 102/25.10.2022

HOTĂRÂRE | 102| din data de 25.10.2022 Privind aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren intravilan situat în comuna Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral  67887, în suprafață de 1400 mp AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 101/25.10.2022

HOTĂRÂRE | 101| din data de 25.10.2022 Privind alocarea unei sume pentru evenimentul “Poteca dovlecilor fermecați” organizat de Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

HOTĂRÂREA 100/25.10.2022

HOTĂRÂRE | 100| din data de 25.10.2022 Privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 1194 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, identificat cu număr cadastral 67640, înscris în Cartea Funciară nr. 67640 în proprietatea Parohiei Mogoșoaia I…
Detalii

HOTĂRÂREA 99/25.10.2022

HOTĂRÂRE | 99| din data de 25.10.2022 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia județul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 98/25.10.2022

HOTĂRÂRE | 98| din data de 25.10.2022 Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

Actualizat la:
28 noiembrie 2022

Sari la conținut