Dispozițiile Primarului – cu caracter normativ

DISPOZIȚIA 138/27.02.2020

Privind aprobarea planului anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia şi al Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia  pentru anul 2020. Având în vedere: Referatul…
Detalii

DISPOZIȚIA 137/27.02.2020

Privind constituirea comisiei de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional superior deținut anterior pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, organizat în data de 30.03.2020 – proba…
Detalii

DISPOZIŢIA 136/26.02.2020

Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov Având în vedere: Referatul compartimentului Asistenţă Socială; Hotărârea nr. 914/23.04.2019 privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în…
Detalii

DISPOZIŢIA 120/14.02.2020

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 20.02.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 5637/13.02.2020; În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196…
Detalii

DISPOZIȚIA 100/05.02.2020

Privind delegarea domnului Valentin Ciobanu cu atribuții și responsabilități de inspector – protecție civilă și agent – inundații Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane  și Arhivă nr. 5073/05.01.2020; În baza prevederilor art. 10 lit. b), art. 13 alin. (1),…
Detalii

DISPOZIȚIA 99/05.02.2020

Privind delegarea calității de reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor domnului Mihail George Staicu Având în vedere: Referatul Secretarului General nr. 5120/05.02.2020; Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor…
Detalii

DISPOZIȚIA 97/04.02.2020

                             Privind constituirea comisiei de negociere pentru cumpărarea apartamentelor situate în str. Chitila Pădure nr. 2, respectiv 2/5 din comuna Mogoșoaia Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane  și Arhivă nr. 4997/04.02.2020; Prevederile HCL nr. 280/15.10.2018 2019 privind aprobarea…
Detalii

DISPOZIŢIA 37/28.01.2020

Privind aprobarea Regulamentului Intern pentru Stabilirea Procedurii și a Criteriilor de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Personalului Contractual din Cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 4351/27.01.2020; Dispozițiile…
Detalii

DISPOZIȚIA 22/17.01.2020

Privind desemnarea funcționarilor din cadrul S.P.C.L.E.P. Mogoșoaia, respectiv din cadrul Compartimentului Stare Civilă să furnizeze și să prelucreze datele cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor reglementat de O.U.G. nr. 97/2005 și actele de stare civilă reglementate…
Detalii

DISPOZIȚIA 14/08.01.2020

Privind numirea comisiei de verificare a situației juridice a imobilelor pentru care posesorii nu au acte doveditoare ale dreptului de proprietate și pentru care se vor emite adeverințe care atestă faptul că dețin imobilul sub nume de proprietar, în vederea…
Detalii

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut