Dispozițiile Primarului – cu caracter normativ

DISPOZIŢIA 156/16.03.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 16.03.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 9308/16.03.2020 Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,…
Detalii

DISPOZIŢIA 157/17.03.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 17.03.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 9363/17.03.2020; Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,…
Detalii

DISPOZIŢIA 152/13.03.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 13.03.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 9235/13.03.2020 Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,…
Detalii

DISPOZIŢIA 151/12.03.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 12.03.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 9135/12.03.2020 Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,…
Detalii

DISPOZIŢIA 150/11.03.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 11.03.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 9029/11.03.2020; Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,…
Detalii

DISPOZIȚIA 141/06.03.2020

Privind constituirea comisiei comunale pentru recensământul general agricol din România runda 2020  Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr.  8511/05.03.2020; Adresa nr. BG/2542/04.03.2020 emisă de Instituția Prefectului – Județul Ilfov, Biroul Servicii Deconcentrante și Servicii Comunitare de…
Detalii

DISPOZIŢIA 140/06.03.2020

Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 13.03.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 8620/06.03.2020; În temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art….
Detalii

DISPOZIȚIA 138/27.02.2020

Privind aprobarea planului anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia şi al Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia  pentru anul 2020. Având în vedere: Referatul…
Detalii

DISPOZIȚIA 137/27.02.2020

Privind constituirea comisiei de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional superior deținut anterior pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, organizat în data de 30.03.2020 – proba…
Detalii

DISPOZIŢIA 136/26.02.2020

Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov Având în vedere: Referatul compartimentului Asistenţă Socială; Hotărârea nr. 914/23.04.2019 privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în…
Detalii

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut