Proces verbal ședința nr. 29766 din 08.12.2023

PROCES-VERBAL

nr. 29766 din 08.12.2023

încheiat cu ocazia ședinței extraodinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 08.12.2023, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 14.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 9 consilieri locali, domnul Alin Călin Vârtic, domnul Cojocaru Iustin, domnul Dumitru Iacoban Alexandru, doamna Ienculescu Popovici Felicia, domnul Dinu Gheorghe și doamna Chihai Roxana Cristina, participă online.

Domnul Ionut Cernat, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi, cu urmatoarea mentiunea a domnului Pavel Aurel si anume ca din motive tehnice acesta s-a deconectat de la sedinta anterioara. Domnul Viceprimar Florin Covaci l-a intrebat daca a facut parte din cvorum, iar domnul Pavel Aurel a declarat ca nu a facut parte din cvorum.

Astfel, domnul Pavel Aurel a fost prezent la apel, dar nu a fost luat in calcul pentru cvorumul necesar adoptarii  hotararilor la care nu si-a exprimat votul.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 167 din 07.12.2023 Privind aprobarea prelungirii duratei implementării Proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020, potrivit prevederilor OUG 36/2023 cu modificările și completările ulterioare, acesta a fost aprobat cu 14 voturi pentru și 1 abținere (Domnul Pavel Aurel).

Domnul Dumitru Iacoban Alexandru susține că ar fi putut fi semnat un acord de prelungire pentru acceptarea fondurilor europene și i se pare că este un proiect vag, nu este menționată suma de la bugetul local, având în vedere că e un proiect mare, de peste 30.000.000 lei, nu avem certitudinea că este vorba doar de o stație de încărcare. În raportul de evaluarea spunea că nu s-au livrat autobuzele electrice la timp și mai multe lucruri de genul ăsta.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă dacă a primit anexa cu cifrele.

Domnul Ionuț Cernat afirmă că proiectul are anexă.

Domnul Dumitru Iacoban Alexandru precizează că s-a uitat peste proiect și nu scria clar care este suma.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că este un tabel în anexă, anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

Domnul Ionuț Cernat precizează că perioada de implementare a Programului Operațional Regional 2014-2015 se finalizează, termenul maxim este 31.12.2023. Sunt intrucțiuni, în preambul am făcut mențiuni la aceste instrucțiuni de la Autoritatea de Management, iar toate achizițiile și toate plățiile pe Proiectul Operațional Regional 2014-2015 trebuie realizată până la 31.12.2023.

Având în vedere faptul că nu s-a putut livra stația de încărcare până la 31.12.2023, fiind o procedură de achiziție începută de oraș Chitila, care este lider în asociere și nu s-a finalizat autobaza, trebuie să prelungim proiectul, să ducem la îndeplinire toate măsurile înscrise în cererea și cota de finanțare, unde termenul maxim al proiectul POR este de 31.12.2023, ceea ce înseamnă că trebuie să ai autobaza, stațiile de încărcare și autobuzele puse în funcțiune. Autobuzele au fost achiziționate, însă trebuie să avem stația de încărcare, autobaza și autobuzele lor, în total proiectul cuprinde 35 autobuze, 23 aparținând orașului Chitila si 12 comunei Mogoșoaia, toate sunt electrice. În anexa nr. 1 sunt detaliate sumele căutate în cursul anului 2024.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban întreabă care a fost motivul pentru care nu s-a făcut la timp toate lucrurile astea, pentru că așa trebuie să suportăm din costurile proprii.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că situatia a stat în felul urmator, noi am mers în parteneriatul acesta cu Chitila, am convenit că licitația se va face de către o singură autoritate publică, respectiv autoritatea Chitila, iar aceasta în mod unilateral cu 3 zile înainte de depunerea proiectului ne-a spus că dorește să depună separat, motiv pentru care noi a trebuit sa reconfigurăm traseul, ne-am depus separat toată documentația. Având în vedere aceste întâmplări am reușit să ne încadrăm în termen. Referitore la motivul neîncadrarii a UAT Chitila  până în momentul de față cu autobuzele și stațiile de încărcare este probabil din cauza faptului că a trebuit asigurată finanțarea pentru autobază, aceasta fiind neligibilă făcându-se printr-un parteneriat cu Consiliu Județean. În niciun caz nu cred că este o vină a autorității noastre, ce a ținut de noi a fost rezolvat.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban întreabă de cine va fi suportată suma, de comuna Mogoșoaia sau de oraș Chitila.

Domnul Ionuț Cernat răspunde că este vorba de stațiile de încarcare ale UAT Comuna Mogoșoaia.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că noi (UAT Mogoșoaia) plătim stațiile noastre și ei (UAT Chitila) își plătesc stațiile lor.

Domnul Cojocaru Iustin întreabă care este suma.

Domnul Ionuț Cernat răspunde că este cea din anexă, este suma aferentă nouă (UAT Mogosoaia), rândul 3 și rândul 4.

Domnul Cojocaru Iustin menționează că este vorba de 1.702.308.15 ron și 851.192.58 ron, în total  2.553.500.73 ron.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
28 decembrie 2023

Sari la conținut