Proces verbal ședința nr. 24929 din 13.10.2022

PROCES-VERBAL

Nr. 24929 din 13.10.2022

Ședința se desfășoară la ora 10.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 9 consilieri locali, prin apel telefonic Covaci Florin Răducu, Ienculescu-Popovici Felicia, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin și Pavel Aurel.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

  1. Proiect de hotărâre nr. 100/12.10.2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Mogoșoaia din județul Ilfov – în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Voluntari (Lider), Unitatea Administrativ-Teritorială  Județul Ilfov, precum și cu unele Unități Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov  – 2.0 – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 (a doua rundă de atragere de fonduri), acesta a fost adoptat unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut