Daily Archive: 7 iulie 2022

Anunț colectiv 07.07.2022

Nr.16385 /07.07.2022 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 15873 din 01.07.2022

PROCES-VERBAL Nr. 15873 din 01.07.2022 Ședința se desfășoară la ora 16.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 9 consilieri locali, iar prin apel telefonic…
Detalii

HOTĂRÂREA 71/06.07.2022

HOTĂRÂRE | 71| din data de 06.07.2022 Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate…
Detalii

HOTĂRÂREA 70/06.07.2022

HOTĂRÂRE | 70| din data de 06.07.2022 Privind trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov a terenului în suprafață de 36 mp identificat cu nr. cadastral 67775, înscris în Cartea Funciară nr. 67775 a…
Detalii

Plan Urbanistic Zonal Waref Rom

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice: PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal-construire ansamblu locuințe individuale P+1E+M/P+1+2Eretras, funcțiuni complementare, comerț, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități – nr. cadastral 60209…
Detalii

Actualizat la:
7 iulie 2022

Sari la conținut