Plan Urbanistic Zonal Waref Rom

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice:

PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal-construire ansamblu locuințe individuale P+1E+M/P+1+2Eretras, funcțiuni complementare, comerț, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități – nr. cadastral 60209 – beneficiar SC Waref Rom SRL

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Comunei Mogoșoaia

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/ și la sediul Primăriei Comunei Mogoșoaia, din șos. București-Târgoviște nr. 138.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal  –construire ansamblu locuințe individuale P+1E+M/P+1+2Eretras, funcțiuni complementare, comerț, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități, nr. cadastral 60209– beneficiar SC Waref Rom SRL  la registratura Primăriei Comunei Mogoșoaia sau în format electronic la adresa de e-mail: primaria@mogosoaia.ro

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele de mai jos:

PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal-construire ansamblu locuințe individuale P+1E+M/P+1+2Eretras, funcțiuni complementare, comerț, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități – nr. cadastral 60209 – beneficiar SC Waref Rom SRL

Proiectul de hotărâre

  • Raportul de specialitate
  • Referat de aprobare
  • Raportul informării și consultării publicului
  • PUD – Memoriu cu reglementări
  • Planșa reglementări urbanistice
  • Aviz Arhitect Șef

Actualizat la:
7 iulie 2022

Sari la conținut