Daily Archive: 4 iulie 2022

Proces verbal ședința nr. 14678 din 16.06.2022

PROCES-VERBAL Nr. 14678 din 16.06.2022 Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, prin apel telefonic doamna…
Detalii

HOTĂRÂREA 69/01.07.2022

HOTĂRÂRE | 69| din data de 01.07.2022 Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 01.07.2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În temeiul prevederilor…
Detalii

HOTĂRÂREA 68/01.07.2022

HOTĂRÂRE |68| din data de 01.07.2022 Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 883 mp identificat cu nr. cadastral 63848 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 63848 Mogoșoaia AVÂND ÎN…
Detalii

Actualizat la:
4 iulie 2022

Sari la conținut