Proces verbal ședința nr. 12193 din 13.05.2022

PROCES-VERBAL

Nr. 12193 din 13.05.2022

Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, sunt absenți Alin Călin Vărtic, Gheorghe Dinu.

Secretarul general supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

  1. Proiect de hotărâre nr. 50/12.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului  ”Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în com. Mogoșoaia, județ Ilfov”, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL,

Florin Răducu Covaci                                            Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 mai 2022

Sari la conținut