Monthly Archive: iunie 2021

Apariția și dezvoltarea dăunătorilor la culturile de PORUMB

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 70/24.06.2021 privind apariția și dezvoltarea dăunătorilor OSTRINIA NUBILALIS (SFREDELITORUL PORUMBULUI), DIABROTICA VIRGIFERA (Viermele vestic al rădăcinilor) – GEN. I, care pot cauza pierderi importante la culturile de PORUMB.

Publicaţie căsătorie nr.259649/23.06.2021

MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTORUL 1 DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ Nr. înreg. 259649 din 23.06.2021 PUBLICAŢIE Astăzi 23.06.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GAIŢĂ ANDREI-PETRU, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în localitatea…
Detalii

Publicaţie căsătorie nr.35514/23.06.2021

Astăzi 23.06.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui WHATSON NEAL PATRICK, în vârstă de 55 ani, cu domiciliul în Londra, ţara Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord şi a d-nei BĂDILAŞ ANA-MARIA, în vârstă de…
Detalii

HOTĂRÂREA 58/17.06.2021

Privind aprobarea încheierii unui Protocol între Comuna Mogoșoaia și Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A cu scopul reparării și modernizării peron PO Parc Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 57/17.06.2021

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 a ECOTRANS STCM SRL AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local…
Detalii

HOTĂRÂREA 56/17.06.2021

Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SC Ecotrans STCM SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020, precum și aprobarea raportului administratorilor privind activitatea pe anul 2020 AVÂND…
Detalii

Actualizat la:
30 iunie 2021

Sari la conținut