PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 3/11.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 3 | din data de 11.01.2023 Privind modificarea și completarea art. 50 din Regulamentul anexă la HCL nr. 96 din data de 29.11.2017, privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a contractului de atribuire în…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 2/10.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 2 | din data de 10.01.2023 Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 1/10.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 1 | din data de 10.01.2023 Privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare a Comunei Mogoșoaia, Comisiei Locale Mogoșoaia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Instituției Primarului și Consiliului Local…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 131/22.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 131| din data de 22.12.2022 Privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 20 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31.12.2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 129/16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 129| din data de 16.12.2022 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ Grădinița Zori de Zi Având în vedere: Referatul de aprobare a…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 128/16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 128| din data de 16.12.2022 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; Prevederile art. 56,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 127/16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 127| din data de 16.12.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 126/16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 126| din data de 16.12.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile octombrie și noiembrie 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 125/16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 125| din data de 16.12.2022 Privind aprobarea procedurii de autorizare, execuție și recepție a lucrărilor de instalare rețele utilități în zona drumurilor publice aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 124/12.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 124| din data de 12.12.2022 Privind delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov Având în vedere: Referatul…
Detalii

Actualizat la:
20 ianuarie 2023

Sari la conținut