PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 60/28.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 60 | din data de 28.04.2023 Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 28.04.2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 59/27.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 59 | din data de 27.04.2023 Privind dispozițiile Sentinței Civile nr. 146/CA/14.03.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 2043/111/2022 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 58/27.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 58 | din data de 27.04.2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 57/27.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 57 | din data de 27.04.2023 Pentru completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 12/26.01.2023 privind aprobarea scoaterii de la supraimpozitare a unor terenuri de pe raza comunei Mogosoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 56/27.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 56 | din data de 27.04.2023 Pentru anularea supraimpozitării terenurilor aflate la 85, 187, 360, 361, 470, 472, 713 in anexa nr. 1 a HCL nr. 11/26.01.2023 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 55/26.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 55 | din data de 26.04.2023 Privind dispozițiile Sentinței Civile nr. 146/CA/14.03.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 2043/111/2022 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 54/26.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 54 | din data de 26.04.2023 Privind încheierea unui protocol de colaborare între Comuna Mogoșoaia și   Societatea Națională de Cruce Roșie din România AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 53/25.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 53 | din data de 25.04.2023 Privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 52/21.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 52 | din data de 21.04.2023 Privind aprobarea unui protocol de cooperare cadru între Județul llfov – Consiliul Județean și U.A.T. Mogoșoaia, privind schimbul de date și informații digitale cu scopul actualizării și dezvoltării bazelor de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 51/20.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 51 | din data de 20.04.2023 Privind aprobarea scoaterii din functiune si valorificarii prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul comunei Mogosoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

Actualizat la:
28 aprilie 2023

Sari la conținut