PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 91/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 91| din data de 12.06.2023 Pentru  modificarea HCL nr. 14/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz” AVÂND ÎN…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 90/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 90| din data de 12.06.2023 Pentru completarea HCl nr. 61/23.05.2023 privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 89/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 89| din data de 12.06.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 88/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 88| din data de 12.06.2023 Pentru modificarea HCL nr. 83/23.05.2023 privind încetarea contractului de mandat al Domnului Staicu Mihail George și revocarea acestuia din funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 87/22.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 87| din data de 22.05.2023 Privind numirea auditorului financiar independent al societății ECOTRANS STCM S.R.L AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 85/19.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 85| din data de 18.05.2023 Privind încetarea contractului de mandat al Domnului Staicu Mihail George și revocarea acestuia din funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM SRL, desemnarea unui nou administrator…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 84/19.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 84| din data de 18.05.2023 Privind organizarea evenimentului de premiere a școlarilor de la Școala Gimnaziala nr. 1 Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 83/19.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 83| din data de 18.05.2023 Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al ECOTRANS STCM S.R.L AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 82/19.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 82| din data de 18.05.2023 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al ECOTRANS STCM SRL AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 81/18.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 81| din data de 18.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Amenajare Centru Multifuncțional din Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

Actualizat la:
13 iunie 2023

Sari la conținut