PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 101/11.07.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 101| din data de 11.07.2023 Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I) pentru delegarea gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalații integrate de tratare, inclusiv transportul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 100/11.07.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 100| din data de 11.07.2023 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile aprilie, mai 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 99/11.07.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 99| din data de 11.07.2023 Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 98/19.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 98| din data de 19.06.2023 Privind aprobarea unui contract de asociere între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, U.A.T. Mogoșoaia și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 97/13.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 97| din data de 13.06.2023 Privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 96/13.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 96| din data de 13.06.2023 Pentru aprobarea Regulamentului privind premierea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 95/13.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 95| din data de 13.06.2023 Privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național DNCB 67+500 – km 69+050, cu terenul aferent aflat în traversarea Comunei Mogoșoaia, Județul Ilfov, identificat în Cartea Funciara nr. 59194, 59065, respectiv 59073…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 94/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 94| din data de 12.06.2023 Pentru completarea HCL nr. 60/23.05.2023 privind  acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 245,13 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 93/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 93| din data de 12.06.2023 Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 92/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 92| din data de 12.06.2023 Privind atribuirea autorizației taxi numărul 001 transportatorului autorizat PFA IONESCU CALOMFIR AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din…
Detalii

Actualizat la:
11 iulie 2023

Sari la conținut