PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 70/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 70 | din data de 16.05.2023 Privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 69/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 69 | din data de 16.05.2023 Pentru anularea supraimpozitării terenurilor aflate la pozitia 29 în anexa nr. 1 a HCL nr. 11/26.01.2023 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 68/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 68 | din data de 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Amenajare teren de sport strada Islaz Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 67/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 67 | din data de 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Halaicului (parțial), Motocului, Helesteului și Stupinei” AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 66/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 66 | din data de 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Soarelui” AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 65/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 65 | din data de 16.05.2023 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 64/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 64 | din data de 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – Retele”…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 63/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 63 | din data de 16.05.2023 Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 62/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 62 | din data de 16.05.2023 Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 245,13 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 61/28.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 61 | din data de 28.04.2023 Privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

Actualizat la:
17 mai 2023

Sari la conținut