PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 40/24.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 40 | din data de 24.03.2023 Privind darea în folosință gratuită către S.C. E-Distribuție Muntenia S.A., a unei suprafețe totale de 24 mp, teren aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral 60224…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 39/23.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 39 | din data de 23.03.2023 Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 38/23.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 38 | din data de 23.03.2023 Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2022 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 37/23.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 37 | din data de 23.03.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 36/23.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 36 | din data de 23.03.2023 Privind mandatarea reprezentantului Comunei Mogoșoaia în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al  asociației AVÂND ÎN…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 34/15.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 34 | din data de 15.03.2023 Privind aprobarea depunerii și implementării „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 33/27.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 33 | din data de 27.02.2023 Privind alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Încheierea civilă nr. 14451/11.11.2020 pronunțată de Judecătoria Buftea…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 32/27.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 31 | din data de 27.02.2023 Privind aprobarea Raportului nr. 5116/24.02.2023 privind cauzele și împrejurările care au condus la plata din bugetul UATC Mogoșoaia de penalități contractuale, cheltuieli arbitrale, de executare silită stabilite în temeiul Sentinței…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 31/27.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 31 | din data de 27.02.2023 Privind aprobarea Raportului nr. 5116/24.02.2023 privind cauzele și împrejurările care au condus la plata din bugetul UATC Mogoșoaia de penalități contractuale, cheltuieli arbitrale, de executare silită stabilite în temeiul Sentinței…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 30/27.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 30 | din data de 27.02.2023 Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN…
Detalii

Actualizat la:
24 martie 2023

Sari la conținut