PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 29/24.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 29 | din data de 24.02.2023 Privind încheierea unui acord de cooperare cu Filiala Județeană Ilfov a Asociației Comunelor din România pentru organizarea şi exercitarea activității de audit public intern AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 28/20.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 28 | din data de 20.02.2023 Privind  aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) și Unitatea  Administrativ Teritoriala Comuna Mogoșoaia, judetul  Ilfov în vederea implementarii  proiectului ,,HUB de Servicii MMSS…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 27/20.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 28 | din data de 20.02.2023 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 26/15.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 26 | din data de 15.02.2023 Privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 25/14.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 25 | din data de 14.02.2023 Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov și Comuna Mogoșoaia  în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov zâmbește” AVÂND ÎN…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 24/14.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 24 | din data de 14.02.2023 Privind organizarea evenimentului 1 Martie în comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin….
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 23/13.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 23 | din data de 13.02.2023 Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 63669, înscris în Cartea Funciară nr. 63669 Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 22/03.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 22 | din data de 03.02.2023 Pentru modificarea HCL nr. 125/22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; HCL…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 21/02.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 21 | din data de 02.02.2023 Privind  însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea redevenţei anuale pentru unele spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate publică a Comunei Mogoșoaia în vederea actualizării redevenței AVÂND ÎN…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 20/02.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 20 | din data de 02.02.2023 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 111 din 24.11.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și  indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a…
Detalii

Actualizat la:
24 februarie 2023

Sari la conținut