PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 44/19.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 44 | din data de 19.04.2023 Privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România în vederea implementării proiectului „Mogoșoaia – hub educațional verde” AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 43/19.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 43 | din data de 30.03.2023 Privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil către Colectare Deșeuri Mogoșoaia SRL AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 42/19.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 42 | din data de 30.03.2023 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 41/30.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 41 | din data de 30.03.2023 Privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Colectare Deseuri Mogosoaia SRL AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Prevederile art. 210 alin….
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 40/24.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 40 | din data de 24.03.2023 Privind darea în folosință gratuită către S.C. E-Distribuție Muntenia S.A., a unei suprafețe totale de 24 mp, teren aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral 60224…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 39/23.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 39 | din data de 23.03.2023 Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 38/23.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 38 | din data de 23.03.2023 Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2022 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 37/23.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 37 | din data de 23.03.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 36/23.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 36 | din data de 23.03.2023 Privind mandatarea reprezentantului Comunei Mogoșoaia în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al  asociației AVÂND ÎN…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 34/15.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 34 | din data de 15.03.2023 Privind aprobarea depunerii și implementării „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență,…
Detalii

Actualizat la:
21 aprilie 2023

Sari la conținut