PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 96/13.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 96| din data de 13.06.2023 Pentru aprobarea Regulamentului privind premierea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 95/13.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 95| din data de 13.06.2023 Privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național DNCB 67+500 – km 69+050, cu terenul aferent aflat în traversarea Comunei Mogoșoaia, Județul Ilfov, identificat în Cartea Funciara nr. 59194, 59065, respectiv 59073…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 94/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 94| din data de 12.06.2023 Pentru completarea HCL nr. 60/23.05.2023 privind  acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 245,13 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 93/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 93| din data de 12.06.2023 Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 92/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 92| din data de 12.06.2023 Privind atribuirea autorizației taxi numărul 001 transportatorului autorizat PFA IONESCU CALOMFIR AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 91/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 91| din data de 12.06.2023 Pentru  modificarea HCL nr. 14/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz” AVÂND ÎN…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 90/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 90| din data de 12.06.2023 Pentru completarea HCl nr. 61/23.05.2023 privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 89/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 89| din data de 12.06.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 88/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 88| din data de 12.06.2023 Pentru modificarea HCL nr. 83/23.05.2023 privind încetarea contractului de mandat al Domnului Staicu Mihail George și revocarea acestuia din funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 87/22.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 87| din data de 22.05.2023 Privind numirea auditorului financiar independent al societății ECOTRANS STCM S.R.L AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul…
Detalii

Actualizat la:
13 iunie 2023

Sari la conținut