2022

HOTĂRÂREA 70/06.07.2022

HOTĂRÂRE | 70| din data de 06.07.2022 Privind trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov a terenului în suprafață de 36 mp identificat cu nr. cadastral 67775, înscris în Cartea Funciară nr. 67775 a…
Detalii

HOTĂRÂREA 69/01.07.2022

HOTĂRÂRE | 69| din data de 01.07.2022 Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 01.07.2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În temeiul prevederilor…
Detalii

HOTĂRÂREA 68/01.07.2022

HOTĂRÂRE |68| din data de 01.07.2022 Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 883 mp identificat cu nr. cadastral 63848 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 63848 Mogoșoaia AVÂND ÎN…
Detalii

HOTĂRÂREA 67/16.06.2022

HOTĂRÂRE | 67| din data de 16.06.2022 Privind imputernicirea Primarului Comunei Mogosoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, sa semneze Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor SC Ecotrans STCM SRL referitoare la aprobarea raportului adiministratorilor privind activitatea pe anul 2021, aprobarea situatiilor…
Detalii

HOTĂRÂREA 65/16.06.2022

HOTĂRÂRE | 65 | din data de 16.06.2022 Privind organizarea evenimentului de premiere a școlarilor de la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 64/16.06.2022

HOTĂRÂRE | 64 | din data de 16.06.2022 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii…
Detalii

HOTĂRÂREA 63/16.06.2022

HOTĂRÂRE | 63 | din data de 16.06.2022 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 62/16.06.2022

HOTĂRÂRE | 62 | din data de 16.06.2022 Privind modificarea și completarea art. 50 din Regulamentul anexa la HCL nr. 96 din data de 29.11.2017 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată…
Detalii

HOTĂRÂREA 61/16.06.2022

HOTĂRÂRE | 61 | din data de 16.06.2022 Privind organizarea evenimentului “Kulturestock” în cadrul Parcului Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; În temeiul…
Detalii

HOTĂRÂREA 60/16.06.2022

HOTĂRÂRE | 60 | din data de 16.06.2022 Privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia I a unui imobil teren intravilan arabil în suprafață de 1194 mp AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

Actualizat la:
7 iulie 2022

Sari la conținut