Daily Archive: 18 noiembrie 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE 116/18.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 116| din data de 18.11.2022 Privind trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov a terenului identificat cu nr. cadastral 67613, înscris în Cartea Funciară nr. 67613 a UAT Mogoșoaia, în…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 115/18.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 115| din data de 18.11.2022 Privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația) Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 114/18.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 114| din data de 18.11.2022 Privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 113/17.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 113| din data de 17.11.2022 Privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 112/17.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 112| din data de 17.11.2022 Privind atribuirea denumirii unor străzi din Comuna Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; Hotărârea Consiliului Local nr….
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 111/17.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 111| din data de 17.11.2022 Privind însușirea raportului de evaluare nr.28142/08.11.2022, precum și  aprobarea prețului de achiziție a imobilului teren în suprafață de 1400 mp identificat cu nr. cadastral 67887 Având în vedere: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 110/16.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 110| din data de 16.11.2022 Privind încheierea unui contract de asociere cu ASOCIAȚIA RUNCORP în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family” Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 109/15.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 109| din data de 15.11.2022 Privind alocarea unei sume pentru evenimentul “Sărbătorile iernii în comuna Mogoșoaia” organizat de Comuna Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 108/14.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 108| din data de 14.11.2022 Privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote indivize din imobilul teren identificat cu nr. cadastral 65158 situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov Având în vedere:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 107/14.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 107| din data de 14.11.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile iunie, iulie, august și septembrie 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a…
Detalii

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut