PROIECT DE HOTĂRÂRE 112/17.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 112| din data de 17.11.2022

Privind atribuirea denumirii unor străzi din Comuna Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea Consiliului Local nr. 96/29.09.2022;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Atribuirea denumirii de „Strada Ariei” imobilului identificat cu numărul cadastral 67871 înscris în cartea funciară numărul 67871 a comunei Mogoșoaia.

Art. 2 Atribuirea denumirii de „Strada Prelungirea Ariei” imobilulului identificat cu numărul cadastral 67870 înscris în cartea funciară numărul 67870 a comunei Mogoșoaia.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut