PROIECT DE HOTĂRÂRE 113/17.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 113| din data de 17.11.2022

Privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea trecerii din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia în domeniul public al Comunei Mogoșoaia a bunului imobil în suprafață de 1.200 mp identificat cu nr. cadastral 65114, înscris în Cartea funciară nr. 65114.

Art. 2 Aprobarea trecerii din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia în domeniul public al Comunei Mogoșoaia a bunului imobil în suprafață de 1.745 mp identificat cu nr. cadastral 65997, înscris în Cartea funciară nr. 65997.

Art. 3 Declararea de uz și de interes public local a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 și art. 2 din prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut