Monthly Archive: iulie 2022

Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică

E-Distribuție Muntenia anunță întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică pentru buna administrare a rețelei de distribuție a energiei electrice. Pentru a minimiza disconfortul clienților, lucrările au fost reduse la cele care sunt strict necesare! Joi, 14 iulie 2022, în…
Detalii

Plan de Integritate al Comunei Mogoșoaia 2022

PLAN DE INTEGRITATE AL COMUNEI MOGOȘOAIA OBIECTIV GENERAL NR.1 : CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLIMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI Obiectiv specific nr.1.1. : Implementarea măsurilor de itegritate la nivel național Măsuri Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare…
Detalii

Anunț colectiv 07.07.2022

Nr.16385 /07.07.2022 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 15873 din 01.07.2022

PROCES-VERBAL Nr. 15873 din 01.07.2022 Ședința se desfășoară la ora 16.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 9 consilieri locali, iar prin apel telefonic…
Detalii

HOTĂRÂREA 71/06.07.2022

HOTĂRÂRE | 71| din data de 06.07.2022 Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate…
Detalii

HOTĂRÂREA 70/06.07.2022

HOTĂRÂRE | 70| din data de 06.07.2022 Privind trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov a terenului în suprafață de 36 mp identificat cu nr. cadastral 67775, înscris în Cartea Funciară nr. 67775 a…
Detalii

Plan Urbanistic Zonal Waref Rom

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice: PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal-construire ansamblu locuințe individuale P+1E+M/P+1+2Eretras, funcțiuni complementare, comerț, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități – nr. cadastral 60209…
Detalii

publicaţie casatorie 109904/30.06.2022

Astăzi 30.06.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TAŞCĂ LAURENŢIU ANDREI, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 1 şi a d-nei CORCODEL AURELIANA, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia,…
Detalii

publicaţie căsătorie nr.44574/05.07.2022

Astăzi 05.07.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CHIHAI PAVEL în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei BUCULEI ANA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 73/05.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE |73| din data de 05.07.2022 Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul…
Detalii

Actualizat la:
11 iulie 2022

Sari la conținut