PROIECT DE HOTĂRÂRE 16/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 16 | din data de 20.01.2022

Privind acceptarea ofertei de donaţie a următoarelor imobile situate în comuna Mogoșoaia, identificate prin nr. cad. 60228, înscris în CF nr. 60228 Mogoșoaia, nr. cad. 60226, înscris în CF nr. 60226 Mogoșoaia și nr. cad. 60224, înscris în CF nr. 60224 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art. 291 alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile art. 863 Cod civil,

Dispoziţiile art. 129, art. 139 alin. (2) și 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Acceptarea ofertei de donaţie a următoarelor imobile situate în comuna Mogoșoaia, identificate prin nr. cad. 60228, înscris în CF nr. 60228 Mogoșoaia, nr. cad. 60226, înscris în CF nr. 60226 Mogoșoaia și nr. cad. 60224, înscris în CF nr. 60224 Mogoșoaia aflate în proprietatea Arbore International SRL.

Art. 2 Mandatarea doamnului primar Paul Mihai Nicu PRECUP să semneze actul de donație în formă autentică conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 3 Imobilele ce fac obiectul ofertei de donaţie menţionată la art. 1, au afectațiunea de domeniu public și vor fi întabulate în proprietatea Comunei Mogoșoaia.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 ianuarie 2022

Sari la conținut