Daily Archive: 20 ianuarie 2022

Publicaţie căsătorie nr.44047/20.01.2022

Astăzi 20.01.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MLADEN SEBASTIAN, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei DINACHE IRINA ELENA, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti,…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 33603 din 14.12.2021

PROCES-VERBAL Nr. 33603 din 14.12.2021 Ședința se desfășoară la ora 18.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali. Secretarul general supune la vot…
Detalii

HOTĂRÂREA 3/18.01.2022

HOTĂRÂRE | 3 | din data de 18.01.2022 Privind aprobarea modelului actului adițional pentru prelungirea mandatului administratorului ECOTRANS STCM SRL, domnul Ioan Manolache AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 2/18.01.2022

HOTĂRÂRE | 2 | din data de 18.01.2022 Privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia pentru anul 2022-2023  AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

HOTĂRÂREA 1/18.01.2022

HOTĂRÂRE | 1 | din data de 18.01.2022 Privind  confirmarea Notei nr. 34455/23.12.2021 pentru îndreptare eroare materială strecurată în Anexa la HCL nr. 37/22.04.2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia la Capitolul I, art….
Detalii

Actualizat la:
20 ianuarie 2022

Sari la conținut