PROIECT DE HOTĂRÂRE 14/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 14 | din data de 20.01.2022

Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art.485 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare coroborat cu dispozițiile art. 11 alin.(4) lit.e) din anexa nr.6- capitolul III la  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Dispozițiile art. art. 11 alin. (6)  din anexa nr. 6 – capitolul III  la Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a) și a prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 ianuarie 2022

Sari la conținut