Daily Archive: 5 iulie 2021

Publicaţie căsătorie nr.SC1985/05.07.2021

MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ Nr.SC 1985 din 05.07.2021 PUBLICAŢIE DE CĂSĂTORIE PUBLICAŢIE Astăzi 05.07.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DINU DOREL CONSTANTIN, în vârstă de 18 ani,…
Detalii

HOTĂRÂREA 65/02.07.2021

Privind aprobarea actualizării Studiului de Oportunitate „Linii de transport Public cu Emisii Zero” pentru zona Mogoșoaia – Chitila – Buftea – Otopeni – București, pentru achiziția de autobuze electrice și a Măsurilor complementare pentru investițiile aferente proiectelor: 1. Linie de…
Detalii

HOTĂRÂREA 64/02.07.2021

Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia; Prevederile art….
Detalii

HOTĂRÂREA 63/02.07.2021

Privind îndreptarea erorii materiale survenite în HCL nr. 16/18.02.2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia; Prevederile art. 71 din…
Detalii

HOTĂRÂREA 62/02.07.2021

Privind aprobarea modelului de declarație privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;…
Detalii

HOTĂRÂREA 61/02.07.2021

Privind împuternicirea unor reprezentanți ai Comunei Mogoșoaia în vederea semnării Convențiilor bilaterale cu proprietarii terenurilor în scopul reconfigurării parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței…
Detalii

HOTĂRÂREA 60/02.07.2021

Privind aprobarea Regulamentului privind reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov…
Detalii

HOTĂRÂREA 59/02.07.2021

Privind aprobarea Documentației topo cadastrală – Documentație tehnică pentru reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sectorul Zero,…
Detalii

Proces verbal ședința nr.14662 din data de 17.06.2021

PROCES-VERBAL Nr.14662 din 17.06.2021 Ședința se desfășoară la ora 18.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri locali, iar domnul consilier Costel Băiaș…
Detalii

Actualizat la:
5 iulie 2021

Sari la conținut