Monthly Archive: decembrie 2020

Proces verbal ședința nr. 31423 din 10.12.2020

Nr. 31423 din 10.12.2020 PROCES-VERBAL Ședința se desfășoară la ora 18.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali. Secretarul general supune la…
Detalii

Anunț colectiv din 28.12.2020

Nr.32399  /28.12.2020 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise…
Detalii

Anunț colectiv din 22.12.2020

Nr.32216  /22.12.2020 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise…
Detalii

HOTĂRÂREA 821/10.12.2020

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mogoșoaia pe principalele domenii de activitate – mandat 2020-2024 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Prevederile Ordinului Prefectului Județ Ilfov…
Detalii

HOTĂRÂREA NR. 24 DIN 21.12.2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ HOTĂRÂREANR. 24 DIN 21.12.2020 Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență,…
Detalii

DISPOZIŢIA 549/18.12.2020

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 23.12.2020    Având în vedere: Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 31962/18.12.2020. În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin….
Detalii

Publicaţie căsătorie nr.36019/18.12.2020

Astăzi 18.12.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OPRAN ANDREI, în vârstă de 52 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei BULIGA ELIZA în vârstă de 50 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul…
Detalii

Consultare privind serviciul de iluminat public din Comuna Mogoșoaia

Consultare privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a contractului de gestiune delegată cât și a regulamentului de funcționare pentru delegarea serviciului de iluminat public din Comuna Mogoșoaia Comuna Mogoșoaia supune consultării publice: PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea…
Detalii

DISPOZIŢIA 523/14.12.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 14.12.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 31515/ 14.12.2020; Prevederile art. 24 din O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de…
Detalii

HOTĂRÂREA 23 din 14.12.2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ HOTĂRÂREANR. 23 DIN 14.12.2020 Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență,…
Detalii

Actualizat la:
29 decembrie 2020

Sari la conținut