Proces verbal ședința nr. 31423 din 10.12.2020

Nr. 31423 din 10.12.2020

PROCES-VERBAL

Ședința se desfășoară la ora 18.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate de voturi. Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

  1. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mogoșoaia pe principalele domenii de activitate-mandat 2020-2024. – aprobat cu unanimitate de voturi

Președintele de ședință dă citire Propunerii USR PLUS înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 31371/10.12.2020, a propunerii PNL înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 31338/10.12.2020 și a propunerii PMP înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 31339/10.12.2020.

Președintele de ședință supune la vot propunerile formulate de cele trei formațiuni politice, iar acestea sunt aprobate cu unanimitate de voturi.

Fiecare formațiune politică prezintă numele consilierilor locali pentru fiecare comisie de specialitate.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             SECRETAR GENERAL,

Florin Răducu Covaci                                                      Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
29 decembrie 2020

Sari la conținut