Plan urbanistic de detaliu – S.C. Sapphire Dental Clinic

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice:

PROIECT DE HOTĂRÂRE  Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construirea unui imobil la distanța de 2,00m față de limita de proprietate, împrejmuire, amenajare acces, branșamente utilități – strada șos. București – Târgoviște, nr. 185C, teren identificat cu nr. cadastral 55925 – beneficiar SC Sapphire Dental Clinic SRL

Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei Comunei Mogoșoaia, din  șos. București-Târgoviște nr. 138.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construirea unui imobil la distanța de 2,00m față de limita de proprietate, împrejmuire, amenajare acces, branșamente utilități – strada șos. București – Târgoviște, nr. 185C, teren identificat cu nr. cadastral 55925 – beneficiar SC Sapphire Dental Clinic SRL, la registratura Primăriei Comunei Mogoșoaia sau în format electronic la adresa de e-mail: primaria@mogosoaia.ro

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele de mai jos:

PROIECT DE HOTĂRÂRE  – Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construirea unui imobil la distanța de 2,00m față de limita de proprietate, împrejmuire, amenajare acces, branșamente utilități – strada șos. București – Târgoviște, nr. 185C, teren identificat cu nr. cadastral 55925 – beneficiar SC Sapphire Dental Clinic SRL

  • Proiectul de hotărâre
  • Raportul de specialitate
  • Referat de aprobare
  • Raportul informării și consultării publicului
  • PUD – Memoriu cu reglementări
  • Planșă
  • Aviz Arhitect Șef

Actualizat la:
16 decembrie 2020

Sari la conținut