DISPOZIȚIA 499/26.11.2020

Privind desemnarea membrilor Unității Locale de sprijin la nivelul  Comunei Mogoșoaia, județul Ilfov pentru organizarea acțiunilor de lupta împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane  și Arhivă nr.30433/25.11.2020;

HCL nr.819/24.11.2020 privind alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județul Ilfov;

Prevederile art.5 alin. c) din Legea nr.1/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare ulterioare:

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art.1 Se desemnează membrii Unității Locale de sprijin la nivelul  comunei Mogoșoaia județ Ilfov pentru organizarea acțiunilor de lupta împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor, după cum urmează:

–   Paul Mihai Nicu PRECUP – primar,

–   Roxana Cristina CHIHAI – viceprimar;

–   Roxana Cristina BUTE – secretar general;

–   Valentin CIOBANU – șef – Serviciu Voluntar Situații de Urgență;

–   Marcel TUDOR – administrator – S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L.;

–   Mădălina NAE – expert – Compartiment Evidența și Gestionare Construcțiilor, Protecția Mediului;

–   Anișoara GĂIȘTEANU – director – Școala Gimnazială Nr.1 Mogoșoaia;

–   Gabriel IORDĂCHESCU – șef serviciu – Serviciu Public Poliția Locală Mogoșoaia;

–   Irina MARTINESCU – medic specialist medicină de familie;

–   Cătălin SBURLAN – medic veterinar.

Art.2 Secretarul general, persoanele desemnate, respectiv Compartimentul Resurse Umane  și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art.3 Începând cu data prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea prevederile dispoziției primarului Comunei Mogoșoaia nr. 180/17.04.2019.

Art.4 Prezenta dispozitie se comunică membrilor Unității Locale de sprijin la nivelul comunei Mogoșoaia, compartimentelor de resort şi Instituției Prefectului – Județul Ilfov. 

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut