PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 92/24.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 92| din data de 24.08.2022 Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 91/24.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 91| din data de 24.08.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile aprilie și mai 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 90/23.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 90| din data de 23.08.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 89/23.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 89| din data de 23.08.2022 Privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a comunei Mogoșoaia – Grădinița cu program prelungit din Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” Având în vedere: Referatul de aprobare a…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 88/22.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 88| din data de 22.08.2022 Pentru modificarea HCL nr. 721/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Amenajare parcare strada Poieni, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 87/22.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 87| din data de 22.08.2022 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în Consiliul de Administrație al Grădiniței “Zori de Zi” Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 86/22.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 86| din data de 22.08.2022 Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Adriana Coca Tudor reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 85/22.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 85| din data de 22.08.2022 Privind completarea contractului de delegare a serviciului de salubrizare aprobat conform anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 117/14.12.2021 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 84/22.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 84| din data de 22.08.2022 Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului I 2022 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 82/09.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 82| din data de 09.08.2022 Privind aprobarea înființării secțiilor de fotbal și box în cadrul Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia și afilierea la Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și respectiv Federația Română de Box Având în vedere:…
Detalii

Actualizat la:
24 august 2022

Sari la conținut