PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 122/18.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |122| din data de 18.09.2023 Privind raportul de evaluare a capacitații de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia pentru anul 2023 (semestrul I) si planul de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 121/18.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |121| din data de 18.09.2023 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile iunie si iulie 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 120/18.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |120| din data de 18.09.2023 Privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia II a unui imobil teren intravilan în suprafață de 406 mp identificat cu numărul cadastral 60962 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 119/18.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |119| din data de 18.09.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 118/28.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |118| din data de 28.08.2023 Privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4649/11.02.2020 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; Hotărârea…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 117/23.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |117| din data de 23.08.2023 Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 116/22.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |116| din data de 22.08.2023 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 115/18.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |115| din data de 18.08.2023 Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 20.000.000  lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 114/18.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |114| din data de 18.08.2023 Privind aprobarea concesionării unor bunuri aflate în patrimoniul Comunei Mogoșoaia, în exploatarea SC Ecotrans STCM SRL, pentru prestarea serviciului public de transport AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 113/17.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |113| din data de 17.08.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – DRUM” AVÂND ÎN…
Detalii

Actualizat la:
22 septembrie 2023

Sari la conținut