Dispozițiile Primarului – cu caracter normativ

DISPOZIȚIA 506/26.11.2020

Privind constituirea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul instituției publice Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane  și Arhivă nr.30544/26.11.2020; HCL nr.819/24.11.2020 privind alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județul Ilfov; În baza prevederilor art. 41 alin….
Detalii

DISPOZIȚIA 505/26.11.2020

Privind desemnarea persoanelor care vor constata contravențiile și vor aplica sancțiunile  prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români actualizată cu modificările și completările ulterioare Având în vedere: Referatul Serviciului…
Detalii

DISPOZIȚIA 502/26.11.2020

Privind constituirea grupului de lucru POAD precum și locul de depozitare/recepție pentru ajutoarele alimentare conform Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate  Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane  și Arhivă nr.30438/25.11.2020; HCL nr.819/24.11.2020 privind alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județul Ilfov; Regulamentul(UE)…
Detalii

DISPOZIȚIA 501/26.11.2020

privind constituirea Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor și a pierderilor înregistrate de persoane fizice/asocieri fără personalitate juridică care desfășoară activități agricole, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum și a celor…
Detalii

DISPOZIȚIA 500/26.11.2020

Privind constituirea comisiei comunale pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor în anul 2021 Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane  și Arhivă nr. 30436/25.11.2020;                      HCL nr.819/24.11.2020 privind alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județul Ilfov; Dispozițiile art.4 alin.(6) și…
Detalii

DISPOZIȚIA 499/26.11.2020

Privind desemnarea membrilor Unității Locale de sprijin la nivelul  Comunei Mogoșoaia, județul Ilfov pentru organizarea acțiunilor de lupta împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane  și Arhivă nr.30433/25.11.2020; HCL nr.819/24.11.2020 privind alegerea…
Detalii

DISPOZIŢIA 495/23.11.2020

Privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 24.11.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 30155/23.11.2020; Prevederile Ordinului Prefectului Județ Ilfov nr. 605/03.11.2020 înregistrat la Comuna Mogoșoaia sub nr. 29282/10.11.2020; În temeiul…
Detalii

DISPOZIŢIA 494/23.11.2020

privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 23.11.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 30161/23.11.2020; Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,…
Detalii

DISPOZIŢIA 465/10.11.2020

Privind constituirea unei comisii de recepție finală în cadrul  Obiectivului de investiții: “Executarea a doua foraje noi si a unei rețele de aducțiune privind extinderea alimentării cu apă, prin suplimentarea sursei de apă în Comuna Mogoșoaia “ Având în vedere:…
Detalii

DISPOZIŢIA 464/09.11.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 09.11.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 29161/09.11.2020; Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,…
Detalii

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut