Daily Archive: 9 iunie 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE 67/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 67 | din data de 08.06.2022 Privind organizarea evenimentului de premiere a școlarilor de la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 66/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 66 | din data de 08.06.2022 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 65/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 65 | din data de 08.06.2022 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia, județ Ilfov Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 64/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 64 | din data de 08.06.2022 Privind modificarea și completarea art. 50 din Regulamentul anexa la HCL nr. 96 din data de 29.11.2017 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 63/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 63 | din data de 08.06.2022 Privind organizarea evenimentului “Kulturestock” în cadrul Parcului Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 62/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 62 | din data de 08.06.2022 Privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia I a unui imobil teren intravilan arabil în suprafață de 1194 mp Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 61/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 61 | din data de 08.06.2022 Privind încheierea unei convenții de colaborare între Comuna Mogoșoaia și   Fundația The Door Romănia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

DISPOZIŢIA 332/09.06.2022

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 16.06.2022 Primarul comunei Mogoşoaia; Având în vedere: Referatul nr. 14167/09.06.2022 În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196…
Detalii

Proces verbal privind deciziile de impunere: Pj

                                                                                                  Nr. 14162/09.06.2022 Codul de identificare fiscală: 4420830 PROCES-VERBAL pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.14162 /09.06.2022   Întrucât actul administrativ-fiscalnu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din…
Detalii

Anunt colectiv privind deciziile de impunere pentru persoane juridice 2022

                                                                                                                Nr. 14154 /09.06.2022 ANUNȚ COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că…
Detalii

Actualizat la:
10 iunie 2022

Sari la conținut