PROIECT DE HOTĂRÂRE 62/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 62 | din data de 08.06.2022

Privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia I a unui imobil teren intravilan arabil în suprafață de 1194 mp

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În temeiul art. 12 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

În temeiul prevederilor art. 108 lit. d), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 362 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea transmiterii în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia I a unui imobil teren intravilan arabil în suprafață de 1194 mp, conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar
General Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
10 iunie 2022

Sari la conținut