PROIECT DE HOTĂRÂRE 66/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 66 | din data de 08.06.2022

Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avziul Comisiei de specialitate;

Conform Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 (1) Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov ca, în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 7/29.07.2021 încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB S.A.

(2) Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 7/29.07.2021 se constituie în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 (1) Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe Actul Adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 6/29.07.2021, încheiat cu operatorul regional Serviciul de Transport Voluntari SA.

(2) Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 6/29.07.2021 se constituie în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3 (1) Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe Actul Adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 5/29.07.2021, încheiat cu operatorul regional Ecotrans STCM SRL

(2) Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 5/29.07.2021 se constituie în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 4 (1) Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe Actul Adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 8/13.05.2022, încheiat cu operatorul regional SC Regio Serv Transport SRL

(2) Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 8/13.05.2022 se constituie în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 5 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe modificarea următoarelor Documente asociate: Documentul Asociat 1-Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov, Documentul Asociat 3-Politica tarifară, Documentul Asociat 5-Programul de investiții al Operatorului, Documentul Asociat 6-Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare, Documentul Asociat 7-Diferenţele de tarif aferente Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 5/29.07.2021, 6/29.07.2021, 7/29.07.2021 și 8/13.05.2022, încheiate cu Ecotrans STCM SRL Serviciul de Transport Voluntari SA, Societatea de Transport București STB S.A, respectiv SC Regio Serv Transport SRL

Art. 6 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe Documentul Asociat 9-Asigurarea serviciului public de transport în situații excepționale aferent Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 5/29.07.2021, 6/29.07.2021, 7/29.07.2021 și 8/13.05.2022, încheiate cu Ecotrans STCM SRL Serviciul de Transport Voluntari SA, Societatea de Transport București STB S.A, respectiv SC Regio Serv Transport SRL.

Art. 7 Acordarea mandatului special Președintelui Asociației ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, să semneze Actele Adiționale la Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr., 5/29.07.2021, 6/29.07.2021, 7/29.07.2021 și 8/13.05.2022, încheiate cu operatorii regionali Ecotrans STCM SRL, Serviciul de Transport Voluntari SA, Societatea de Transport București STB S.A, respectiv SC Regio Serv Transport SRL

Art. 8 Acordarea mandatului special domnului Paul Mihai Nicu Precup, reprezentant al Comunei Mogoșoaia să semneze Actele Adiționale la Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr., 5/29.07.2021, 6/29.07.2021, 7/29.07.2021 și 8/13.05.2022, încheiate cu operatorii regionali Ecotrans STCM SRL, Serviciul de Transport Voluntari SA, Societatea de Transport București STB S.A, respectiv SC Regio Serv Transport SRL.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
10 iunie 2022

Sari la conținut