Proces verbal ședința nr. 10354 din 18.04.2022

PROCES-VERBAL

Nr. 10354 din 18.04.2022

Ședința se desfășoară la ora 17.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.
La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, prin apel telefonic domnii Dumitru Alexandru Iacoban și Iustin Cojocaru.
Secretarul general supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta este adoptată cu un numar de 10 voturi pentru, 5 impotrivă (Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru), abțineri 0.
Domnul Vartic Alin susține că aceasta este o simulare de eveniment.
Domnul Alexandru Iacoban susține că nu se poate aproba un eveniment fără buget.
Domnul Iustin Cojocaru susține că domnii cosilieri care votează pentru, nu stiu ce votează.

1.Privind organizarea evenimentului “Flori de Mai” în cadrul Parcului Mogoșoaia, acesta este adoptat cu un numar de 10 voturi pentru, 5 impotrivă (Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru), abțineri 0.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

2. Privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” acesta a fost adoptat cu un numar de 13 voturi pentru, 0 impotrivă, abțineri 2 (Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru).
Doamna Felicia Ienculescu-Popovici menționează că este important transparența proiectelor de hotărâre, pentru a se cunoaște străzile care sunt parte a finanțării.
Domnul Alexandru Iacoban menționează că nu se întelege care este urgența organizării acestei ședințe.

3.Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile mai, iunie, iulie 2022.
Domnul Vartic Alin il propune pe domnul Florin Covaci, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

4. Privind modificare HCL nr. 118/14.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

5. Privind aprobarea acordului de principiu în vederea contractării de către Ecotrans STCM SRL a unui împrumut bancar rambursabil de până la 3.000.000 lei sub forma de linie de credit pentru capital de lucru, acesta a fost adoptat cu un numar de 12 voturi pentru, 1 impotrivă (Aurel Pavel), abțineri 2 (Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru).

Doamna Felicia Ienculescu- Popovici menționează că ar fi bine să participe un reprezentant din partea Ecotrans Stcm Srl.
Domnul Iustin Cojocaru susține că nu este necesară adoptarea unei hotărâri pentru a se solicita oferte de la bănci.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL,
Roxana-Cristina Chihai Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
26 aprilie 2022

Sari la conținut