Daily Archive: 4 octombrie 2021

HOTĂRÂREA 83/30.09.2021

Privind premierea sportivului ****** *****- ******** pentru performanța sportivă deosebită obținută la Campionatul național de Kempo K1 și Campionatul național de Semi-Kempo  AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 82/30.09.2021

Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei Mogoşoaia pe anul 2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului…
Detalii

HOTĂRÂREA 81/30.09.2021

Privind modificare a HCL nr. 37/12.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Amenajare Centru Multifuncțional din Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 80/30.09.2021

Privind modificarea HCL nr. 18/2020 de aprobare a indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asflatare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Șoseaua București – Târgoviște 47-49” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 79/30.09.2021

Privind modificarea HCL nr. 722/2020 de aprobare a indicatorilor tehnico–economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Amenajare parcare strada Constantin Brâncoveanu, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 78/30.09.2021

Privind Contractul ce urmează a fi încheiat între Societatea de Transport București STB S.A. și Ecotrans STCM S.R.L. AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate…
Detalii

HOTĂRÂREA 77/30.09.2021

Privind aprobarea modelului actului adițional pentru prelungirea mandatului administratorului SC ECOTRANS STCM SRL, domnul Mihail George Staicu AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din…
Detalii

Actualizat la:
5 octombrie 2021

Sari la conținut