Daily Archive: 29 aprilie 2021

Publicaţie căsătorie nr.35333/29.04.2021

Astăzi 29.04.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui STANCU MARIAN, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei STĂNICĂ FLORENTINA DANIELA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Orş. Chitila,…
Detalii

Proces verbal ședința nr.8090 din 08.04.2021

Nr. 8090/08.04.2021 PROCES-VERBAL încheiat cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 08.04.2021, ședință convocată de către primar Ședința se desfășoară la ora 18.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște…
Detalii

HOTĂRÂREA 42/22.04.2021

Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia În…
Detalii

HOTĂRÂREA 41/22.04.2021

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/18.02.2021 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional sub formă de tichete sociale AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 40/22.04.2021

Privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă la nivelul UAT Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 39/22.04.2021

Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de…
Detalii

HOTĂRÂREA 38/22.04.2021

Privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia…
Detalii

HOTĂRÂREA 37/22.04.2021

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia…
Detalii

HOTĂRÂREA 36/22.04.2021

Privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local…
Detalii

HOTĂRÂREA 35/22.04.2021

Privind aprobarea Protocolului de colaborare privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;…
Detalii

Actualizat la:
29 aprilie 2021

Sari la conținut