Author Archive: Laurențiu Tocitu

Dispoziția nr. 721/05.12.2023

DISPOZIŢIA NR. 721 DIN 05.12.2023 Privind rectificarea dispoziției nr. 720 din 04.12.2023 referitor la convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 05.12.2023 Având în vedere: Dispoziția nr. 720 din data de 04.12.2023 Conform…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 164/04.12.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 164| din data de 04.12.2023 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire parc fotovoltaic – parc 2 în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” în vederea obținerii…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 163/04.12.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 163| din data de 04.12.2023 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire parc fotovoltaic – parc 1 în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” în vederea obținerii…
Detalii

Dispoziția nr. 720/04.12.2023

DISPOZIŢIA NR. 720 DIN 04.12.2023 Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 05.12.2023 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 29300/04.12.2023 Conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 28113 din 17.11.2023

PROCES-VERBAL nr. 28113 din 17.11.2023 încheiat cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 17.11.2023, ședință convocată de către primar Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia…
Detalii

HOTĂRÂREA 158/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 158 | din data de 29.11.2023 Privind prelungirea mandatelor de Administratori în cadrul Ecotrans STCM ale domnilor Daniel Eugen Dobre si Ioan Manolache până la data de 07.12.2026. AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a…
Detalii

HOTĂRÂREA 157/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 157 | din data de 29.11.2023 Privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de delegare a  gestiunii a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului și a modelului Contractului de delegare a…
Detalii

HOTĂRÂREA 156/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 156 | din data de 29.11.2023 Privind aprobarea participării Asociației ALMA la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023. AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specilitate din cadrul…
Detalii

HOTĂRÂREA 155/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 155 | din data de 29.11.2023 Privind modificarea și completarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și…
Detalii

HOTĂRÂREA 154/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 154 | din data de 29.11.2023 Privind aprobarea participării Producătorului Local Panait Bogdan-Ion la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specilitate…
Detalii

Actualizat la:
5 decembrie 2023

Sari la conținut