Proces verbal ședința nr. 29443 din 05.12.2023

PROCES-VERBAL

nr. 29443 din 05.12.2023

încheiat cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 05.12.2023, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 16.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 10 consilieri locali, domnul Cojocaru Iustin, domnul Dumitru Iacoban Alexandru, doamna Ienculescu Popovici Felicia, domnul Pavel Aurel și doamna Chihai Roxana Cristina, participă online.

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.

Domnul Primar Paul Precup își cere scuze cu privire la încurcătura creată, susține că dorința a fost de a aplica pe acest proiect aflat pe ordinea de zi, un proiect de accesare de fonduri pentru o centrală fotovoltaică, între timp s-a schimbat, nu s-a mai finanțat un megawatt și s-a putut finanța până într-o valoare  între 1.000.000 de euro și valoare maximă scrisă în proiect de 1.100.000 de euro pe megawatt. Pentru a aplica ca să luăm cât mai mult s-a făcut 2 proiecte de 400 de megawatti. Dintr-o eroare materială pe care am facut-o împreună cu proiectanții, cu consultanții, s-a lucrat de o săptămână și în perioada zilelor libere și în weekend și a trebuit să fie gata si SF-ul (studiul de fezabilitate) care a fost ultimul, nu a fost transmis în timp și dacă s-ar fi transmis, s-ar fi reclamat că nu există indicatorii tehnico-economici, indiciatorii tehnico-economici au fost gata ieri, calculul a fost ca ședința de consiliu să fie pusă astăzi la ora 12, ulterior să fie gata documentele ca mâine să fie depuse, la depunere este primul venit, primul servit. Aseară târziu a fost finalizat și transmis către consilieri SF și tot ce trebuia, iar astăzi la o verificare mai atentă s-a constatat existența unor erori materiale, astfel a trebuit înlocuirea indicatorilor tehnico economici cu cei corecți.

Din păcate așa se întâmplă când aceste lucruri se deschid și se fac pe ultima sută de metri, așa se întâmplă când se intră în astfel de proiecte, unde dacă ești informat apuci să depui, după ce toată lumea a depus. S-a reușit corectarea cu inconvenientul că schimbarea indicatorilor s-a făcut abia cu 20 de minute înainte, astfel se va retrage proiectul de pe ordinea de zi. Acesta fiind și motivul pentru care ședința a fost amânată de la ora 12.00 la ora 16.00, se vor retrage de pe ordinea de zi proiectele cu indicatorii greșiți și se vor introduce cele cu indicatorii corecți, Se putea lua finanțarea cum era făcut, dar la o analiză mai atentă s-a observat că se putea corecta ce era de corectat, se putea veni cu o cota mai mare de confinanțare. Aceasta a fost soluția. Acesta propune retragerea de pe ordinea de zi a celor două proiecte, inițiale și introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte cu indicatorii tehncio-economici corecți. Acesta speră ca mâine dimineață să se depună documentația, printre primii pentru a avea șanse de succes în finanțarea acestui proiect.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 163 din 04.12.2023 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire parc fotovoltaic – parc 1 în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” în vederea obținerii finanțării din cadrul proiectului “Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, program gestionat de către Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare – Programul Cheie 1.

Proiect retras de pe ordinea de zi.

2. Proiect de hotărâre nr. 164 din 04.12.2023 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire parc fotovoltaic – parc 2  în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” în vederea obținerii finanțării din cadrul proiectului “Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, program gestionat de către Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare – Programul Cheie 1.

Proiect retras de pe ordinea de zi.

Se trece la discutarea suplimentării ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 165 din 05.12.2023 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire parc fotovoltaic – parc 1 în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru consumul propriu al UAT Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov în vederea obținerii finanțării din cadrul proiectului “Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, program gestionat de către Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare – Programul Cheie 1, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  • Domnul Pavel Aurel a intrat online, însă din cauza unor probleme cu conexiunea, nu a putut să-și exprime votul, astfel cvorumul este de 14 consilieri.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia întreabă unde va fi localizat parcul fotovoltaic.

Domnul Primar Paul Precup răspunde că va fi localizat în zona gropi de gunoi pe terenul Primăriei.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia întreabă dacă va fi localizat pe groapă.

Domnul Primar Paul Precup ca nu va fi pe groapă, acolo se vor planta copaci.

2. Proiect de hotărâre nr. 166 din 05.12.2023 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire parc fotovoltaic – parc 2 în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru consumul propriu al UAT Comuna Mogoșoaia, în vederea obținerii finanțării din cadrul proiectului “Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, program gestionat de către Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare – Programul Cheie 1, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

  • Domnul Pavel Aurel a intrat online, însă din cauza unor probleme cu conexiunea, nu a putut să-și exprime votul, astfel cvorumul este de 14 consilieri.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
11 decembrie 2023

Sari la conținut