PROIECT DE HOTĂRÂRE 82/09.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 82| din data de 09.08.2022

Privind aprobarea înființării secțiilor de fotbal și box în cadrul Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia și afilierea la Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și respectiv Federația Română de Box

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Cererea înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 18352/05.08.2022

HCL nr. 39 din 31 martie 2022, modificată prin HCL nr. 578/26.05.2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, a HG nr. 884/2001 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii nr. 69/2000, a HG nr. 1447/2007 pentru aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. f), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. Aprobarea înființării secțiilor de fotbal și box în cadrul Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia și afilierea la Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și respectiv Federația Română de Box.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 august 2022

Sari la conținut